Sevk İrsaliyesi; Herhangi bir malın bir yerden başka bir yere sevki sırasında fatura olsun yada olmasın bulundurulması zorunlu bir belgedir.

Satıcı sattığı malın sevkini  gerçekleştirmesi halinde mala ait sevk irsaliyesini yanında bulundurmak zorundadır.

Sevk irsaliyesi en az 1 Asıl 2 Nüsha dan oluşur, isteğe baglı olarak nüsha sayısı arttırılabilir.

MALİYE İLE ANLAŞMALI OLAN MATBAAMIZDA ANKARA İLİ SEVK İRSALİYESİ BASIMI YAPILMAKTADIR.