Fatura; Satan firma tarafından, alan firma adına düzenlenmiş bir belgedir

Aynı zamanda Fatura iki şekilde kesilir. Satan, alıcı firmadan satmış olduğu malın karşılığını tahsil etmiş ise kesmiş olduğu faturayı alttan imzalayarak alan firmaya verir. Eğer satmış olduğu malın bedeli olan tutarı almamış ise bu kez faturanın üst kısmına imza ve kaşe basar, bu haldeki fatura tahsil edilmemiş sayılır ve hukuken de satıcı parasını tahsil etmemiş olur, yasal yollara başvurabilir, noter kanalı ile alıcıya tebligat gönderebilir, mahkemeye sunarak malının karşılığındaki ücreti alabilme hakkına sahiptir. Üstten imzalanmış fatura karşılığındaki bedeli tahsil eden alıcı firma bunun karşılıgında Tahsilat makbuzu vererek açık kalmnış olan ödemeyi kapatır.

Açık kesilmiş faturanızın karşılığı olan bedeli ödemeniz halinde mutlaka tahsilat makbuzu alınız, yada aynı faturayı tekrar alttan imzalatarak kapnmasını sağlayınız. ( Tercih edilen; Tahsilat Makbuzu karşılıgında faturanın kapanmasıdır. )

Fatura ayrıca elinizde bulunan malın size ait olduğununda ispatını sağlar. Fatura basımı ya Maliye ile Anlaşmalı Matbaalar da Maliye Bakanlığı Mührü ile basıp kullanılır, yada Noter tarafından hazır fatur,a sayfaları tastik edilerek de kullanılabilir.

ANKARADA FATURA BASIMINDA YETKİLİ OLAN MATBAAMIZCA, MALİYE BAKANLIĞININ BELİRTTİĞİ PROSEDÜRLERE UYGUN OLARAK FATURA BASIMI YAPILMAKTADIR.