ANKARADA FATURA BASIMI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR :

Fatura, Sevk İrsaliyesi, İrsaliyeli Fatura, Serbest Meslek Makbuzu vb. Maliye ile Anlaşmlı Evrak basımında Maliye tarafından istenen belgeler:

Şirketler için Fatura Basımı İçin Gerekli Evraklar :

1) Vergi levhası fotokopisi

2) KDV tahakkuk fişi fotokopisi (Yeni açılışlarda Yoklama Fişi)

3) İmza sirküleri

Şahıs firmaları için Fatura Basımı İçin Gerekli Evraklar

1) Vergi levhası fotokopisi

2) KDV tahakkuk fişi fotokopisi (Yeni açılışlarda Yoklama Fişi)

3) Kimlik fotokopisi

Maliye ile Anlaşmalı Resmi evrak basımında doğrudan Maliye ile Anlaşmalı Matbaa ile şahsen veya muhasebeciniz aracılığı ile bağlantıya giriniz.
Kesinlikle ( Pazarlamacı tabir edilen ) kişileri özellikle Resmi evrak işlerinizde aracı olarak kullanmayınız.
İş tesliminden önce tutanak yada bilgi formu imzalamayınız. ( Teslim öncesi imzalamanız halinde evrakları teslim almış olarak kabul edilirsiniz)
Maliye ile Anlaşmalı her hangi bir belgenizi teslim alırken Seri / Sıra Numaralarını kontrol ederek alınız. Size teslim edilen Seri / Sıra numaraları ile imzalamış olduğunuz ‘’ Bilgi Formu ‘’ kayıtları aynı olmalıdır. Siz imzalamış olduğunuz ‘’ Bilgi formunda ‘’ yer alan Seri / Sıra numaralarından sorumlusunuz.